fbpx

Disclaimer Top-X.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.

Privacy en Gegevensgebruik:

U kunt Top-X.nl bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. In sommige gevallen hebben we echter informatie nodig om bijvoorbeeld met u te corresponderen. Indien persoonlijke informatie wordt verzameld, zullen wij u hierover informeren. Deze informatie zal worden beschermd en verwerkt volgens de toepasselijke privacywetten. Voor meer details, raadpleeg ons privacybeleid.

Uitsluiting van Aansprakelijkheid:

De informatie op Top-X.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en is zorgvuldig samengesteld. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie. Beslissingen gebaseerd op de informatie op onze website zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Eigen Risico

Het gebruik van Top-X.nl is op eigen risico van de bezoeker. Elke aankoopbeslissing op basis van informatie op onze website is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Accuratesse en Aansprakelijkheid

Bij Top-X.nl streven we naar nauwkeurigheid en zorgvuldigheid bij het verzamelen, analyseren, en zelf testen van gegevens en producten die op onze website worden gepresenteerd. Ondanks onze inspanningen kunnen foutieve gegevens, technische storingen, en andere factoren leiden tot onjuistheden op de website. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dergelijke onjuistheden of onvolledigheden.

Hyperlinks naar Derden

Top-X.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe websites waarnaar we verwijzen via hyperlinks of anderszins.

Geen Professioneel Advies

De inhoud op Top-X.nl biedt geen juridisch, financieel, medisch, of ander professioneel advies. Voor specifieke beslissingen adviseren wij u altijd om gekwalificeerde professionals te raadplegen.

Wijzigingen en Updates

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen, bij te werken of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Beschikbaarheid:

We streven ernaar om Top-X.nl zoveel mogelijk beschikbaar te hebben, maar wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Intellectuele Eigendomsrechten:

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, inclusief tekst en beeldmateriaal, berusten bij Top-X.nl, tenzij anders vermeld. Gebruik of vermenigvuldiging van materialen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hyperlinks en Referenties naar Derden:

Top-X.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze website.

Wijzigingen:

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de website en deze disclaimer te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rechtsgebied:

Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van Top-X.nl vallen onder de jurisdictie van het toepasselijke rechtsgebied in Nederland.

Door verder gebruik te maken van Top-X.nl, accepteert u de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer.


Contact opnemen 

Vragen over deze pagina? Via onderstaand formulier neem je gemakkelijk contact op met Top-X.nl 

0 of 350
>